COVID19 -turvallisuusjärjestelyt PuskaPromotionissa

Olemme tapahtumatuotannon pitkäaikaisia ammattilaisia ja turvallisuusasiat otetaan aina tuotannoissamme vakavasti. Koronavirusepidemia-aikana turvallisuusjärjestelyjen tärkeys korostuu ja olemme laatineet turvallisten tapahtumien ja promootiotilaisuuksien toimenpidelistan yhteistyössä Uudenmaan alueen vastaavan infektiolääkärin kanssa. 

Yleisötapahtumia ja promootioita on täysin mahdollista järjestää turvallisesti myös näinä poikkeusaikoina. Pääperiaate on riittävistä turvaetäisyyksistä huolehtiminen, erinomainen hygienia (kosketuspinnat, henkilökohtainen käsihygienia ja oikea yskimisprotokolla) sekä viimeisenä silauksena kasvomaskit kaikilla henkilökunnan jäsenillä, joiden työtehtäviin olennaisilta osin kuuluu lähikontaktit asiakkaiden kanssa. 

Isoja yleisötapahtumia suosittelemme ensisijaisesti järjestämään ulkotiloissa, pienempiä tilaisuuksia voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisesti myös sisätiloissa. Tällöin erityistä huomiota kiinnitetään ihmisvirtoihin, liikkumiseen tiloissa ja tiloista pois, turvaväleihin, kosketuspintojen puhdistamiseen ja ilmanvaihtoon. Kasvomaskeja on yleisönkin saatavilla, käsidesipisteitä sisääntulojen yhteydessä ja jokaisessa tilaisuudessa meillä on oma hygieniavastaava, joka paitsi tarkkailee turvavälien säilymistä ja puuttuu asiaan tarvittaessa, myös vastaa kosketuspintojen desinfioinnista erillisen siivoussuunnitelman mukaisesti. 

Koulutamme henkilökuntaamme, jotta heillä on erinomaiset valmiudet 
🌱 huolehtia henkilökohtaisesta koronahygieniasta (käsien puhtaus, yskimisprotokolla) 
🌱 pukea, käyttää ja poistaa kasvomaskin hygieenisesti ja vaihtaa maskin riittävän usein  
🌱 pitää sopivaa etäisyyttä asiakkaisiin ja auttaa muita huolehtimaan turvaetäisyyksistä ystävällisellä asiakaspalveluasenteella  
🌱 huolehtia alueen kosketuspintojen desinfioinnista asianmukaisesti 

Meillä on myös nollatoleranssi kipeänä töihin tulemiseen, kaikki vähänkään sairastuneet työntekijät käyvät koronatestissä ennen töihin paluuta ja tekevät lähikontaktia vaativia töitä vasta negatiivisen testituloksen saatuaan. Tapahtumissamme ei siis työskentele oireisia työntekijöitä. 

Yksi tärkeistä osa-alueista koronavarotoimissa on myös ennakko- ja jälkitiedottaminen. Turvallisen tapahtumaympäristön rakentamisessa olennaista on, että tapahtuman asiakkaat ovat tietoisia turvajärjestelyistä ja millä tavalla heidän toivotaan toimivan tapahtuman aikana. Ohjeistamme yleisöä mm. ettei oireisena tule saapua tapahtumaan, riskiryhmien suositellaan pysyvän pois tapahtumista ja suosittelemme osallistujia käyttämään maskia tapahtumassa.  

Ja mikäli pahin tapahtuu, ja kaikista huolellisista turvajärjestelyistä huolimatta tapahtumassa tapahtuu virukselle altistumista, avoin ja rehellinen jälkitiedottaminen on keskeinen osa vastuullista tapahtumatoimintaa. Tähän varaudutaan rutiininomaisesti osana tapahtumatuotantoprosessia. 

Seuraamme kaiken aikaa ajankohtaista tiedotusta ja ohjeistuksia koronavirukseen liittyen ja teemme tarvittavat muokkaukset toimintatapoihimme toimiaksemme aina viimeisimmän tiedon pohjalta laadittujen vastuullisten toimintaohjeiden mukaisesti. Arvioimme aina järjestämiemme tilaisuuksien riskejä sekä ennen projektiin ryhtymistä että reaaliaikaisesti koko prosessin ajan ja tarvittaessa tilaisuus siirretään, perutaan tai sinne toteutetaan tarvittavat muutostoimenpiteet, jotta tilaisuus voidaan järjestää turvallisesti olosuhteiden muuttuessa. 

Doris Tuohimaa 
Creative Queen 
p. 0408679805 
doris.tuohimaa@puskapromotion.fi