Rakentamassa myyntiorganisaatiota

Kirjoittanut: Monika Torkki, PuskaPromotionin myyntipäällikkö

 

Suomen parhaimpien myyntiorganisaatioiden taustalla on huolella loppuun asti hiotut prosessit, jotka mahdollistavat tehokkaan keskittymisen itse asiaan; myyntiin. PuskaPromotionin brändin uudistuessa on hyvä aika uudistaa muutenkin prosessejamme sekä luoda selkeitä toimintamalleja, joiden avulla päivittäinen tekeminen on mahdollisimman vaivatonta.

 

Tässä blogisarjassa pääsemme seuraamaan PuskaPromotionin myyntiorganisaation luontia. Tavoitteena on luoda opas, joka antaa hyvät valmiudet toimia PuskaPromotionin myyjänä. Yrityksemme on kasvanut seitsemän myynnin opiskelijan perustamasta osuuskunnasta lähes 40 henkilön liiketoiminnaksi. Voimakkaan kasvumme myötä on selvää, ettei kaikilla jäsenillämme ole yhtä kokonaisvaltaista käsitystä toiminnastamme kuin alusta asti mukana olleilla perustajajäsenillä. Tämän oppaan tarkoituksena on kerätä yhteen hyväksi todettuja neuvoja myynnin toteuttamiseen: teoriaan pohjautuvia strategioita sekä käytännönläheisiä vinkkejä. Ja koska arvoihimme kuuluu uudenlainen tapa toimia ja avoimuus, haluamme jakaa hoksaamamme hyvät vinkit myös blogimme lukijoille.

 

Ensimmäinen asia, jonka haluamme myyjiemme ymmärtävän ovat yrityksemme missio, visio ja strategia. Nämä ovat niitä asioita, joiden tulee olla kaiken tekemisemme taustalla. Missio, visio ja strategia tulee olla hakattuna jokaisen yrityksen edustajan aivorunkoon. Vaikka näitä asioita ei välttämättä arkisessa työelämässä tuoda jatkuvasti käsitteinä esiin, tulee niiden olla alitajuntaisesti mielessä jokaista päätöstä tehtäessä. Kun nämä peruskäsitteet ovat selvillä, oppaassamme käsitellään sitä, millainen on myyjä juuri meidän yrityksessämme: millaisella olemuksella ja asenteella hänet on varustettu.

 

Myyminen vaatii väistämättä raportointia. Raportointi mahdollistaa myynnin määrän ja laadun systemaattisen seurannan. Myyjän oppaaseemme tarvitaan ehdottomasti myyntiorganisaatiokaavio, joka selkeyttää näitä raportoinnin prosesseja. Organisaatiokaavion yhteydessä käydään läpi jokaisen työtehtäviä, vastuualueita sekä tavoitteita. On tärkeää, että jokainen tietää oman paikkansa ja merkityksensä yrityksen toiminnalle. Tämä helpottaa ja motivoi myyjää hoitamaan tehtäväänsä parhaansa mukaan sekä vähentää ajan kulumista myynnin kannalta epäoleellisiin asioihin. Oppaassa käydään läpi myös myyjän palkitsemista. Hyvin suunniteltu palkitsemismalli auttaa omalta osaltaan myyjän motivoinnissa.

 

Jotta yritys pystyisi toimimaan, tulee sillä olla asiakkaita. Myyjän oppaan seuraavassa luvussa käsitellään yrityksemme asiakkaita. Sen lisäksi, että asiakkaat ovat yksinkertaisesti listattu, on ne myös jaettu ryhmiin muun muassa asiakkuuden vaiheen sekä potentiaalin mukaan. Sama tehdään myös potentiaalisille asiakkaille. Asiakkaiden jakaminen ryhmiin vaatii tuekseen tutkimusta ja tietoa. Oppaassa avataan myös sitä, miten myyjän tulee toimia eri vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa.

 

Seuraavaksi myyjän oppaassa tullaan käsittelemään myyntiprosessia. Se on oppaan tärkeimpiä osa-alueita, jossa tullaan antamaan hyvin käytännönläheisiä vinkkejä prosessin eri vaiheissa toimimiseen. Myyntiprosessi tullaan käsittelemään vaihe vaiheelta antaen neuvoja niin small talkin hyödyntämisestä asiakkaan luottamuksen rakentamisessa kuin oeh-ajattelun käyttämiseen tarvekartoituksessa. Oppaassa tullaan antamaan vinkkejä myös tarjouksen tekoon sekä hinnoitteluun.

 

Opas saa päätöksensä itseopiskeluvinkkeihin sekä kymmeneen myyjille suunnattuun Key Point:iin. Nyt kun on selvitetty, mitä haluamme oppaaseemme sisällyttää, alkaa osien rakentaminen yksi kerrallaan. Blogimme myyntiorganisaation rakentamisesta tulee jatkumaan seuraavaksi pureutuen missioon, visioon ja strategiaan. Pysy siis kuulolla!

 

Love, Monika