Joukkorahoituksella suuri merkitys PK-yrityksille

PuskaPromotion tapasi toukokuussa Crwdpuisto-tapahtumassa yhden tilaisuuden puhujista, Aki Kallion, Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen.

 

Kallion mukaan Suomessa valtio suhtautuu positiivisesti joukkorahoitukseen:

“Joukkorahoituksella on potentiaalisesti suuri merkitys tulevan talouskasvun veturina. Erityisesti PK-yrityksille joukkorahoituksella on suuri merkitys. Riittävän tasoisen sijoittajansuojan tulee kuitenkin toteutua, eli myös mahdolliset rahoitusmuotoon liittyvät riskit pitää tuoda selkeästi esiin”, hän kertoo.

 

Minkälaisille yrityksille ja millaisiin hankkeisiin joukkorahoitus sitten sopii? Kallion mukaan joukkorahoitus demokratisoi rahoitusmarkkinoita, koska se antaa sijoittajalle päätäntävallan.

“Uuden yrittäjän voi olla vaikea saada pankista lainaa tai rahoitusta toiminnalleen. Joukkorahoitus on suora tapa hakea rahoitusta, minkä voi nähdä myös markkinointikeinona. Verkon kautta on helppo hakea rahoitusta, jolloin tuhannet ihmiset voivat nähdä kyseessä olevan markkinointi- ja sijoitusilmoituksen. Joukkorahoitus voi auttaa innovatiivisia yrityksiä eteenpäin”, kertoo Kallio.

 

Riskeiksi joukkorahoituksessa Kallio näkee esimerkiksi sen, että yrittäjän maine voi mennä, jos hanke ei hoidukaan kunnolla. Kun monta sijoittajaa osallistuu rahoitukseen, niin myös negatiivinen maine kertaantuu, jos kupruja tulee matkaan. Onkin erittäin tärkeää, että yrittäjä noudattaa lainmukaisia velvoitteitaan. Toisaalta Aki Kallio on myös sitä mieltä, että usein joukkorahoituksen riskejä ylikorostetaan erityisesti tiedotusvälineissä.

 

Joukkorahoituksen tämän hetkisestä sääntelystä Aki Kallio toteaa seuraavasti: “Tällä hetkellä sääntely kokonaisuutena on epäselvää. Se aiheuttaa tulkintaongelmia. Rahoituksenhakijoiden ja sijoittajien oikeudet ovat epäselviä. Valtiovarainministeriön sääntelypaketin tarkoituksena on selkeyttää tilannetta.”

 

Yleisenä näkemyksenään joukkorahoitusmarkkinoihin ja niillä toteuttaviin hankkeisiin Kallio suhtautuu positiivisesti, koska Suomessa ei toistaiseksi ole ollut ylilyöntejä tai huijauksia. Hän näkee joukkorahoituksen rahoitusmarkkinoita täydentävänä ja kilpailua lisäävänä, mikä on hyvä asia. Kallion mukaan joukkorahoituksen toimintaedellytysten ja kasvun mahdollistaminen on niin kuluttajien, yritysten kuin sijoittajienkin etu.


 

Valtiovarainministeriö on tehnyt luonnoksen hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaista. Se on lähtenyt lausuntokierrokselle. Pääset lukemaan tiedotteen täältä.

 

Teksti: Pipsa Salminen